Βιομηχανία

Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με λύσεις GRECiOTs δεν περιορίζονται σε καμία συγκεκριμένη βιομηχανία, τα πεδία εφαρμογών είναι απεριόριστα. Σας παρουσιάζουμε τις πιο σημαντικές βιομηχανίες και σας δείχνουμε πώς μπορεί να αναπτυχθεί ένα σύστημα τοποθέτησης εσωτερικού χώρου, η περιβαλλοντική παρακολούθηση και η παρουσία.