Τομέας Υγείας Indoor - Outdoor RTLS, Environmental monitoring & Presence
New Icons Greciot HOSPITAL

Environmental monitoring

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για τον περιβαλλοντικό έλεγχο με συγκεκριμένες τιμές που πρέπει να τηρούνται, συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη αποτυχίας χρήσης του εξοπλισμού ή στο χρόνο παύσης λειτουργίας του, στην προστασία και έλεγχο της καταγραφής των εμπορευμάτων αλλά και στη συντήρηση των προϊόντων. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, του φωτισμού, της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα και της πίεσης συμβάλλει στην επίτευξη των επιθυμητών περιβαλλοντικών συνθηκών.

Αναζήτηση & εύρεση

Inventory management, άριστη χρήση εξοπλισμού, και μειωμένοι χρόνοι αναζήτησης για ιατρικό εξοπλισμό. Το σύστημα της GRECiOT βοηθά οποιονδήποτε αναζητεί εύκολα και γρήγορα να εντοπίζει για κάποιο συγκεκριμένο γιατρό, νοσοκόμα ή ακόμα και την πλησιέστερη αντλία έγχυσης, αναπηρικό αμαξίδιο και άλλο ιατρικό εξοπλισμό, δίνοντας πλήρη έλεγχο της χρήσης του εξοπλισμού έτσι ώστε να βρίσκει τις ιδανικές τοποθετήσεις του εξοπλισμοί καθώς επίσης και να ελαχιστοποιεί τον αριθμό του αχρησιμοποίητου εξοπλισμού.

New Icons Greciot HEALTH ASSET
New Icons Greciot BED

Διαχείριση κρεβατών

Αυτοματοποιημένη Bed management Capacity & Βελτίωση ποσοστού λάθους δωματίου ασθενών. Η GRECiOT έχει δημιουργήσει αυτοματοποιημένα συστήματα που διευκολύνουν την εικόνα των διαθέσιμων κλινών και ελαχιστοποιούν τον χρόνο αναζήτησης κρεβατιού εντοπίζοντας τα διαθέσιμα κρεβάτια σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, μπορείτε να έχετε άμεση ενημέρωση αν κάποιο συγκεκριμένο κρεβάτι είναι ακόμη αχρησιμοποίητο, αν μεταφέρθηκε στην ανάνηψη ή σε κάποιο δωμάτιο ασθενούς.

Διαχείριση ιατρικού εξοπλισμού

Τα συστήματα της GRECiOT συμβάλουν στην πλήρη κατανόηση της χρήσης του ιατρικού εξοπλισμού, αλλά και στην καταγραφή του. Με αυτό τον τρόπο δεν δημιουργείται overstocking, αλλά και διασφαλίζεται η επιχειρησιακή σας ετοιμότητα. Αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο εντοπίζεται και αναλύεται ο κινητός εξοπλισμός καθώς και οι διαδικασίες καταγραφής του με τη χρήση barcode.

New Icons Greciot MAGNET
New Icons Greciot pPATIENT WAYFIND

Ικανοποίηση ασθενών

Σας βοηθάμε να αυξήσετε την ασφάλεια και την ικανοποίηση των ασθενών σας και ταυτόχρονα, να κατανοήσετε την κατανάλωση χρόνου για ασθενείς, επισκέπτες και προσωπικό.