Βιομηχανία, Εργοστάσια, Κατασκευές & Τούνελ

Indoor - Outdoor RTLS, Environmental monitoring & Presence

Μπορείτε εύκολα να εντοπίζετε τον εξοπλισμό σας, να ενισχύσετε την παραγωγικότητα του εργατικού σας δυναμικού και να βελτιστοποιήσετε τις διεργασίες σας μέσω διορατικής ανάλυσης δεδομένων που σας προσφέρει η GRECiOT. Τα συστήματά μας βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους χώρους εργασίας όπως αποθήκες, εργοστάσια και εργοτάξια.

Πλοήγηση για τους υπαλλήλους

Το σύστημά μας είναι ιδανικό για τη μείωση του χρόνου αναζήτησης του υπαλλήλου, επομένως στην αύξηση της αποτελεσματικότητας. Η χρήση του turn-by-turn navigation εντός αποθηκών είναι αποδοτική και συμβάλει στην υπόδειξη της βέλτιστης διαδρομής στον υπάλληλο σε συγκεκριμένα επιθυμητά σημεία.

Asset Tracking

INDUSTRIAL

Το σύστημα της GRECiOT σας δίνει τη δυνατότητα για τον εντοπισμό πολύτιμου εξοπλισμού σε πραγματικό χρόνο με υψηλή ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένου και της δυνατότητας να τεθούν συγκεκριμένες παράμετροι κίνησης (αν ο εξοπλισμός μετακινηθεί απόσταση «χ» από την βασική του θέση, τότε να σημάνει συναγερμός). Η GRECiOT σας δίνει λύσεις για εύκολη παρακολούθηση κινούμενων αγαθών. Είτε είναι παλέτες, ρομπότ, ανυψωτικά μηχανήματα ή πολύπλοκος βιομηχανικός εξοπλισμός – το σύστημα εντοπισμού της GRECiOT βοηθά στον εντοπισμό όλων των αντικειμένων.

INDUSTRIAL

Το σύστημά μας βρίσκει εφαρμογή, για παράδειγμα, στον εντοπισμό παλετών κατά τη διάρκεια της εφοδιαστικής αλυσίδας έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε εισερχόμενα και εξερχόμενα αγαθά, ποσότητες, ημερομηνίες παράδοσης και ταυτόχρονα, να ελέγχετε το τι συμβαίνει στα σημεία πώλησης. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή μέσω διαδικτυακής πύλης ή μέσω εφαρμογής και μπορεί να ενσωματωθεί στο σύστημα ERP που έχετε ήδη εγκατεστημένο.

New Icons Greciot final RTLS

Εντοπισμός Ατυχημάτων

Παρότι σχεδιασμένο για ανυψωτικά μηχανήματα, το σύστημά μας μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες παρεμφερείς περιπτώσεις. Η γνώση της τοποθεσίας ενός κινούμενου ανυψωτικού μηχανήματος σε πραγματικό χρόνο, μέσω μιας συσκευής που έχει εγκατασταθεί στα οχήματα, δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να αποφεύγει ατυχήματα που σίγουρα κοστίζουν χρήματα.

New Icons Greciot final GROW

Ανάλυση Δεδομένων

Η GRECiOT προσφέρει ένα διαδικτυακό πίνακα ελέγχου για τα διευθυντικά στελέχη έτσι ώστε να έχουν πλήρη εικόνα της αποθήκης, των αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων, της ροής των εργασιών, της διάρκειας των βαρδιών και πολλά ακόμη…

Χαρακτηριστικά για Κατασκευές & Τούνελ

New Icons Greciot final PRESENCE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ

Η προσωπική ασφάλεια διασφαλίζεται με τον εύκολο εντοπισμό των εργατών κατά τη διάρκεια της κατασκευής, συντήρησης και καθαρισμού των τούνελ. Αν συμβεί κάποιο ατύχημα, ο εργάτης που εμπλέκεται εντοπίζεται εύκολα μέσω του indoor tracking. Επιπρόσθετα, προκειμένου να ενημερώνεται το κέντρο ελέγχου κάθε φορά που κάποιος εργάτης ή όχημα εισέρχεται ή εξέρχεται των εγκαταστάσεων, τοποθετείται ειδικός μηχανισμός.
Τα συστήματα εντοπισμού της GRECiOT διευκολύνουν τη γρήγορη και στοχευμένη αναζήτηση και διάσωση σε περίπτωση ατυχήματος. Έτσι, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης όπως φωτιά, έκρηξη σωλήνα ή ύπαρξη επικίνδυνων αερίων τότε η εκκένωση γίνεται γρήγορα και χωρίς απώλειες.
Επιπλέον, αισθητήρες θέσης εντοπισμού αερίου και παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα μπορούν να εγκατασταθούν σε όλες τις εγκαταστάσεις, έτσι ώστε το προσωπικό να μπορεί να ειδοποιηθεί εύκολα αλλά και το σύστημα συναγερμού να ενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση ύπαρξης βλαβερών αερίων σε κάποιο τούνελ ή εφόσον έχει μολυνθεί ο αέρας τότε μπορεί να οργανωθεί άμεσα εκκένωση των εγκαταστάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο αποτελεσματικός συγχρονισμός των διεργασιών προκύπτει από τη χρήση του indoor tracking για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα οχήματα. Ο εντοπισμός του προσωπικού συμβάλλει στον αποτελεσματικό καταμερισμό του προσωπικού σε εργασίες. Το σύστημά μας διασφαλίζει ότι όλο το εργατικό δυναμικό καταμερίζεται σε εργασίες για τις οποίες έχει εκπαιδευθεί και έχει λάβει διαπίστευση. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως μπορείτε να δημιουργείτε και να αποστέλλετε στους εργαζομένους αυτόματα κάθε νέα εργασία. Αντίστοιχα κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με οχήματα και μηχανήματα έχοντας ως συνέπεια τον αποτελεσματικό συντονισμό τους.
Όσον αφορά τα μεγάλα εργοτάξια, η διαθεσιμότητα των μηχανημάτων, η επίσπευση της πρόσβασης και το μειωμένο κόστος επένδυσης σε εξοπλισμό επιτυγχάνεται αρκετά πιο εύκολα με τη συλλογή δεδομένων. Ταυτόχρονα, είναι εφικτή η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης με τη χρήση αντίστοιχων λύσεων. Η επίπτωση στην κυκλοφορία ελαχιστοποιείται και πιθανά κλειστοί δρόμοι μπορούν να ανοίξουν ευκολότερα και ταχύτερα εφόσον η συντήρηση και ο καθαρισμός των τούνελ γίνεται αποτελεσματικά.

New Icons Greciot final WORKER