Έξυπνες Πόλεις

Indoor - Outdoor RTLS, Environmental monitoring & Presence

Παγκοσμίως, αναζητούνται λύσεις για την αποφυγή της αστικοποίησης, την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στις πόλεις. Το πρόγραμμα “Smart cities” είναι μια πρωτοβουλία που ενισχύεται καθημερινά και αναγνωρίζεται ως μια αξιόλογη λύση για όλα τα παραπάνω.
Τρεις στόχοι απαιτούν αλλαγές, επηρεάζουν αποφάσεις και δημιουργούν ευκαιρίες για τις πόλεις σήμερα:
New Icons Greciot final ANALYSIS2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

New Icons Greciot final ENVIRONMENT

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

New Icons Greciot final CITIZENS

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Λύσεις Smart Cities

 • Έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Διαχείριση κάδων απορριμμάτων
 • Διαχείριση φωτισμού
 • Διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας φωτισμού
 • Διαχείριση πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Gas & oil consumption management
 • Διαχείριση ηχορύπανσης
 • Έλεγχος δημοτικών οχημάτων (λεωφορεία, απορριμματοφόρα, κτλ.)
 • Διαχείριση κυκλοφορίας οχημάτων
 • Διαχείριση σηματοδοτών
 • Διαχείριση ροής ατόμων
 • Citizen request management photo entry, statistics, time measurement, nps citizens.
 • Εφαρμογή για τους πολίτες με ειδοποιήσεις για νέα, ενημερώσεις, επείγοντα κτλ.
 • Διαχείριση χώρου parking
Atmospheric Pollution Control
Bucket management
Lighting management
Lighting consumption management
Gas & Oil Management
Gas & Oil consumption management
Noise pollution measurement
Monitoring of municipal vehicles (buses, garbage trucks, etc.)
Car driving management
Signal management
Traffic control
Citizen request management photo entry, statistics, time measurement, citizens nps
Citizen app with Push notifications with news, events, updates, urgency, etc.
Citizen app with urgency notifications
Parking space management