Λογισμικό CONTINUE ON SITE

FEG Studio

Το FEG Studio είναι μια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού με εύκολη εγκατάσταση, ανάπτυξη, έλεγχο και συντήρηση ενός real time location system για indoor tracking, περιβαλλοντικό έλεγχο και παρουσία. Το χαρτοφυλάκιο της GRECiOT για IoT και location solutions περιλαμβάνει hardware, software και cloud για να απλοποιεί και να ενοποιεί τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων.

FEG STUDIO

Το FEG Studio περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

New Icons Greciot final CLOUD ANALYSIS

Cloud Manager

Η διαχείριση χιλιάδων συσκευών είναι πλέον ευκολότερη, ταχύτερη και λιγότερο περίπλοκη από ποτέ. Το FEG Studio είναι πρωτοπόρο στο indoor tracking, condition monitoring και presence platform! Προβάλλει μια σύνοψη της κατάστασης των Tags, beacons, gateways και S2W αισθητήρων και παράλληλα επιτρέπει σε κάθε χρήστη να εκκινεί, ανασαρώνει και επανεκκινεί το σύστημα. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν εύκολα τις ρυθμίσεις και τις παραμέτρους του συστήματος, να αναβαθμίζουν το σύστημα όταν υπάρχει κάποιο νέο firmware διαθέσιμο ή ακόμη και να αναδιαμορφώνουν τις συσκευές ασύρματα και στο internet. Το FEG Studio είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει απλές, προσβάσιμες και κυρίως φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες.

FEG STUDIO DASHBOARD
FEG STUDIO DEVICES
New Icons Greciot FINAL

Αναφορές, κανόνες και ειδοποιήσεις

Κάθε χρήστης μπορεί να παρακολουθεί τις διαδικασίες, τις πηγές και τα περιουσιακά του στοιχεία εύκολα με τη χρήση ζωντανών χαρτών και πινάκων καθώς και να αναλύει και να προβάλλει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από αισθητήρες, συσκευές και social media feeds. Επιπρόσθετα, κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει live tracking data αναφορικά με κινδύνους, τον καιρό, σήματα alarm, δημογραφικά και, ακόμη, να λαμβάνει ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο καθώς και απεικόνιση σε χάρτες και πίνακες.

FEG STUDIO DEVICES LIST
FEG STUDIO MAP
New Icons Greciot final CLOUD SECURITY

Ασφάλεια

Η ασφάλεια είναι σημαντική για την ανάπτυξη των beacons από τη στιγμή που cloning, cracking, piggybacking και hijacking αποτελούν πραγματικές απειλές για την ασφαλή μετάδοση δεδομένων μέσω IoT δικτύου. Με τη χρήση του Infrastructure Management, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει πως κάθε διαθέσιμο αντίμετρο σε αυτές τις απειλές είναι πλήρως ενεργοποιημένο μέσω σύνδεσης με hardware αλλά και με το cloud. Τα αντίμετρα αυτά περιλαμβάνουν encryption, shuffling και software locks που καθιστούν πρακτικά αδύνατη τη πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σε beacon chip. Τα εργαλεία του Infrastructure Management εξασφαλίζουν πως ένα beacon fleet αναβαθμίζεται με τα πιο πρόσφατα μέτρα ασφαλείας και μπορεί να αναδιαμορφωθεί όταν χρειαστεί.

New Icons Greciot final CLOUD UP

API

Το εκτενές Core API του GRECiOT για τη διαχείριση πραγματικών και εικονικών ιδιοτήτων συσκευών όπως η δύναμη μετάδοσης ή οι διακοπές σήματος και οι συντεταγμένες ανάπτυξης αντίστοιχα, περιλαμβάνεται στο Infrastructure Management. 

Το Amazon Web Services (AWS) και το Microsoft Azure hosted digital twin database φιλοξενούν πάνω από μισό εκατομμύριο συσκευές, προσφέροντας δυναμική αναβάθμιση των συσκευών, τοποθεσία, μπαταρία, ιδιοκτησία και δεδομένα τελευταίας αλληλεπίδρασης για κάθε μία συσκευή ξεχωριστά. Επιπλέον, το GRECiOT cloud καλύπτει Data Streams, όπου η συνδρομή δίνεται μέσω Websocket Data Streams, και ξεκλειδώνει μια τεράστια γκάμα ευκαιριών για χρήση hyper contextual, real time sensor data.

New Icons Greciot final CLOUD MOBILE

Web, Android and iOS SDK

Η εφαρμογή FEG Studio για Android και iOS συσκευές μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί και να διαχειριστεί τα beacons και ο χρήστης μπορεί να ελέγχει το σύστημα από οπουδήποτε λαμβάνοντας αναφορές και ειδοποιήσεις.