Λύσεις

Το σύστημα εντοπισμού εσωτερικού χώρου σε πραγματικό χρόνο (RTLS) χρησιμοποιείται κυρίως για τον εντοπισμό της θέσης των αντικειμένων ή των ανθρώπων μέσα σε κτίρια. Ένα εσωτερικό RTLS πρέπει να χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους εντοπισμού θέσης, όπως Bluetooth Low Energy (LE), NarrowBand IoT (NBIoT) ή Wifi, καθώς το GPS είναι αναξιόπιστο σε εσωτερικούς χώρους λόγω απώλειας επαφής με τους δορυφόρους GPS. Τα συστήματα GRECiOTs είναι κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Η επιλογή της μεθόδου τοποθέτησης και της τεχνολογίας είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα στην εφαρμογή συστημάτων εντοπισμού.

Real Time Locating System (RTLS)

Environmental Μonitoring (IoT Sensors)

Indoor Navigation

Presence