ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΜΠΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΙΝΗΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Environmental monitoring / IoT Αισθητήρες

 Οι GRECiOT IoT αισθητήρες απεικονίζουν την κατάσταση των συσκευών αισθητήρων στο χάρτη και διευκολύνουν την προβολή πληροφοριών της τρέχουσας κατάστασης σε πραγματικό χρόνο (όπως φωτεινότητα, θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, διοξείδιο του άνθρακα, υπερήχους κτλ). Επιπροσθέτως, συλλέγονται πληροφορίες αναφορικά με τη πληρότητα των δωματίων ελέγχοντας την παρουσία ή την απουσία από το χώρο. Η κατάσταση ενός δωματίου μπορεί να ελέγχεται διαρκώς και όλες οι διαδικασίες είναι διαχειρίσιμες αυτοματοποιημένα. Αν συνδεθεί με το Automation Engine, όλες οι ενέργειες μπορούν να γίνουν αυτόματα βάσει των αποτελεσμάτων μέτρησης, πχ. όταν μια συσκευή φτάνει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ή όταν ξεπερνάει τις τιμές που έχουν οριστεί, αποστέλλεται ειδοποίηση.

Οι αισθητήρες της GRECiOT με μια ματιά:

New Icons Greciot final TEMPERATURE

Θερμοκρασίας

HUMIDITY

Υγρασίας

New Icons Greciot final CONTROL

Κατανάλωσης Ενέργειας

ATM

Ατμοσφαιρικής Πίεσης

DISCOMFORT

Δείκτη Δυσφορίας

ACCELERATION

Επιτάχυνσης

New Icons Greciot final BRIGHTNESS

Φωτεινότητας

New Icons Greciot final FLOOD

Πλημμύρας

PRESENCE

Κίνησης & Παρουσίας

SOS

Kουμπί SOS

Real-time condition monitoring: Οι αισθητήρες της GRECiOT απεικονίζουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα κατάστασης από διάφορες πηγές. Ανιχνευτές όπως οι GRECiOT Sensor Tags ή τα beacons συλλέγουν διάφορα δεδομένα και πληροφορίες τα οποία μεταφέρονται στην πλατφόρμα μας.

Energy management: Η διαχείριση ενέργειας βάσει χωρητικότητας είναι εφικτή όταν χρησιμοποιούνται ανιχνευτές παρουσίας. Ο πλήρως αυτοματοποιημένος έλεγχος των λειτουργιών ενός χώρου μπορεί να επιτευχθεί εύκολα. Για παράδειγμα, όταν ένα δωμάτιο έχει ενοικιαστεί αλλά δεν είναι κατειλημμένο, τότε το φως μπορεί να σβήσει αυτόματα και η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί. Κάθε ενέργεια είναι ανιχνεύσιμη μέσω του backend έτσι ώστε οι χρήστες να βελτιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας.

Εντοπισμός παρουσίας & εκτίμηση αριθμού ατόμων: Ένας αισθητήρας υπερύθρων παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό και την κατεύθυνση της κίνησης των ατόμων εντός ενός χώρου ενώ καταγράφονται επίσης και οι αλλαγές χρονικά. Για την εκτίμηση, για παράδειγμα, των ωρών αναμονής ή για ένα αυτοματοποιημένο ‘έξυπνο’ γραφείο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχες μέθοδοι.

Αλλαγές με την πάροδο του χρόνου: Εκτός από την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, οι αισθητήρες GRECiOT παρέχουν επίσης ιστορικά σύνολα δεδομένων. Με τη βοήθεια του εργαλείου, οι αλλαγές στα δεδομένα της κατάστασης μπορούν να εμφανίζονται γραφικά και να συγκρίνονται εύκολα μεταξύ τους. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες, για παράδειγμα, να βλέπουν τις αλλαγές θερμοκρασίας με την πάροδο του χρόνου μέσω γραφημάτων.

Προβολή τρέχουσας κατάστασης και υπερβολικές τιμές: Το εργαλείο προβάλλει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο καθώς και τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές που μπορούν να επιτευχθούν επιτρέποντας τον συνεχή και ακριβή έλεγχο. Επιπρόσθετα, μπορεί να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των λαμβανόμενων μέτρων.