Άλλη μία εγκατάσταση ολοκληρώθηκε στο εργοστάσιο των Ελληνικών Πετρελαίων στην Θεσσαλονίκη.

Δύο νέοι Σταθμοί Kunak Air Lite με αυτόνομη λειτουργία μέσω Solar panel και αισθητήρες Υδρόθειου (H2S) και αιωρούμενων οργανικών ενώσεων (VOCs) .

Θυμίζουμε ότι μέσω του συστήματος Kunak Cloud, μπορεί εύκολα να γίνει προβολή σε θερμικό χάρτη, η προέλευση των μετρήσεων .

Ευχαριστούμε τα Ελληνικά Πετρέλαια για την εμπιστοσύνη.