Η Kunak αποκτά πιστοποίηση MCERTS για τους σταθμούς Kunak AIR .

Ως επίσημος διανομέας της Kunak είμαστε χαρούμενοι για ένα ακόμη ορόσημο . Να αποδείξουμε την εγκυρότητα των λύσεων παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα με την πιστοποίηση MCERTS για τους Σταθμούς Air Pro & Air Lite.

Σε τι συνίσταται αυτή η αναγνώριση; Το MCERTS είναι ένα αναγνωρισμένου κύρους σύστημα πιστοποίησης που θεσπίστηκε από την Environment Agency για να διασφαλίσει την ποιότητα και τη συνέπεια των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, δειγματοληψίας και επιθεώρησης.

Ποια είναι τα οφέλη;

✔ Προωθεί την εμπιστοσύνη του κοινού στην παρακολούθηση των δεδομένων, του εξοπλισμού και του προσωπικού.
✔ Παρέχει ένα πλαίσιο για την επιλογή λύσεων παρακολούθησης.
✔ Διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός, το προσωπικό και οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές του Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά το σκοπό, τα ποιοτικά αποτελέσματα και την αξιοπιστία.
✔ Παρέχει διεθνή αναγνώριση.

Αυτό το νέο επίτευγμα είναι σίγουρα ένα περαιτέρω βήμα στην αποστολή που έχουμε θέσει: να δημιουργήσουμε τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σας.