Παραδώσαμε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ), το νέο Σύστημα Απεικόνισης των Μετρήσεων Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ .

Κύριος στόχος η εύκολη ανάγνωση από τους πολίτες της Περιφέρειας, με σαφή αναφορά των ορίων , χωρίς την ανάγκη ειδικών γνώσεων.

Νέα φίλτρα ανά Σταθμό Αναφοράς, ανά ημέρα αλλά και στοιχείων-ρύπων μέτρησης .

Το Σύστημα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία και αναμένεται να -βγει στον αέρα- σε λίγες μέρες.

Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την εμπιστοσύνη.