Σε ένα ιδιαίτερο – λόγω της Αφρικανικής σκόνης – σημείο, εντός του Αστικού ιστού, εγκαταστάθηκε με επιτυχία στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Σταθμός Kunak Air Pro , μετρώντας συνολικά 9 παραμέτρους : PM10-PM2.5-PM1, O3, H2S , NO2 , θερμοκρασία υγρασία και ατμοσφαιρική πίεση.

Ευχαριστούμε θερμά το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Εργασιών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την άριστη συνεργασία.