Άλλη μία τοποθέτηση αισθητήρων Airthings μέτρησης ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αυτή την φορά στις εγκαταστάσεις του Regency Casino Thessaloniki. Μετρήσεις όπως Θερμοκρασία, Υγρασία ,Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ,Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) βοηθούν στην κατανόηση των υγιών συνθηκών εργασίας , αλλά και παραμονής στον χώρο από μέρους των πελατών .Επίσης βελτιστοποιούν την διαχείριση της ενεργειακής απόδοσής με κύριο στόχο την χαμηλότερη κατανάλωση.
Το καλό εργασιακό περιβάλλον είναι βασικός παράγοντας για την απόδοση , την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και χαιρόμαστε που η ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτό το θέμα διευρύνεται .

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και για την συνεργασία .